Vår verksamhet

Nationella styrdokument Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar (prop. 2005/06:60)

Nationell handlingsplan för klamydiaprevention 

Förordning (2013:666) om statsbidrag till landsting och vissa kommuner för insatser mot hivinfektion

Verksamhetsplan

Adlons verksamhetsplan 2016
Ladda ner pdf

Adlons verksamhetsplan 2015
Ladda ner pdf

Adlons verksamhetsplan 2014
Ladda ner pdf

Adlons verksamhetsplan 2013
Ladda ner pdf

Adlongruppens verksamhetsplan 2012
Ladda ner pdf

Adlongruppens verksamhetsplan 2011
Ladda ner pdf

Adlongruppens verksamhetsplan 2010
Ladda ner pdf

Verksamhetsberättelse

Adlons verksamhetsberättelse 2016
Ladda ner pdf

Adlons verksamhetsberättelse 2015
Ladda ner pdf

Adlons verksamhetsberättelse 2014
Ladda ner pdf

Adlons verksamhetsberättelse 2013
Ladda ner pdf

Adlongruppens verksamhetsberättelse 2012
Ladda ner pdf

Adlongruppens verksamhetsberättelse 2011
Ladda ner pdf

Adlongruppens verksamhetsberättelse 2010
Ladda ner pdf