Våga Fråga

Våga fråga genomfördes som en kampanj med syfte att fler skulle känna att det är okej att fråga om kondom. Våga fråga ville alltså förändra attityden kring kondom, från att det känns jobbigt att fråga till att det ska kännas självklart att göra det. Kampanjen Våga Fråga startade 2012 och pågick fram till 2015.

För få vågar fråga

Idag är det allt för många som vid sex med en ny eller tillfällig partner vill fråga om kondom, men inte vågar göra det. Ofta beror det på rädsla för vad partnern ska tro. Men sanningen är att partnern i nio fall av tio uppfattar den som frågar som omtänksam och ansvarsfull.

Andra saker som ungdomar säger när det handlar om sex och kondom är:

”Jag vill gärna använda kondom själv och tycker det är bra om han/hon föreslår det.”

Det är med andra ord positivt att fråga om kondom!

Ungdomar bakom idén 

Idén bakom Våga fråga föddes 2010. Då bjöds ungdomar in till Linköping från delar av södra Sverige för att svara på frågan: Hur kan vi stoppa könssjukdomarna?

Under ett dygn arbetade olika lag med att komma på det bästa svaret på frågan. Vinnarlagets bidrag var just Våga fråga och är det som nu blir till en kampanj.

Arrangören bakom inbjudan var Adlongruppen. Det är ett samarbete mellan Blekinge, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Sörmland, Örebro och Östergötlands landsting, samt region Halland. Adlongruppen arbetar för att öka den sexuella hälsan och minska spridningen av sexuellt överförbara infektioner. Det är även Adlongruppen som nu driver Våga fråga.

Studie om ungas syn på sexualitet 

En viktig grundbult för Våga fråga-kampanjen är sexualitetsstudien UngKAB09 – Kunskap, attityder och sexuella handlingar bland unga. Det är en omfattande rapport som redovisar 15 000 ungdomars och unga vuxnas svar i ämnet. Den är Sveriges största studie i ämnet och genomfördes av Göteborgs universitet 2009.

Det var ifrån UngKAB som ungdomarna som kom på idén om Våga fråga, plockade den intressanta faktauppgiften att ”En partner som frågar om kondom uppfattas i nio fall av tio som omtänksam och ansvarstagande”. Den uppgiften är också huvudbudskapet i kampanjen.

Från Kådiskollen kommer följande citat:

”Jag vill gärna använda kondom själv och tycker det är bra om han/hon föreslår det.”

”Jag tycker det är bra eftersom jag då inte behöver oroa mig efteråt.”