Två nya verksamheter diplomerade!

Hbtq-diplomerade verksamheter