Projektets organisation och styrning

MIG-projektet har haft en Styrgrupp och en Beredningsgrupp med representanter från deltagande landsting. Styrgruppen har utgjorts av landstingrepresentanter med ett strategiskt och samordnande ansvar för hälsoundersökningar och har ansvarat för övergripande styrning av projektaktiviteter samt implementering av dessa aktiviteter i respektive landsting/region. Beredningsgruppen har samlat representanter för vårdpersonal som genomför hälsoundersökningar och har bidragit med verklighetsförankring och praktisk erfarenhet. 

Landstingsrepresentanter i Styr- och Beredningsgrupperna

En projektledare har ansvarat för övergripande samordning, planering, implementering och uppföljning av projektets aktiviteter.  Regelbundna möten har hållits mellan projektledare, Styr- och Beredningsgrupperna samt representant från Adlongruppen.

Ansvarig projektledare har varit Annelie Rostedt (augusti 2013 – juni 2014), Elin Larsson (juni 2012 - maj 2013) och Weronika Nilsson (2011). Anders Ehinger, Landstinget i Östergötland, har varit ansvarig inom Adlongruppen.

Adlongruppen har också en styrelse beståendes av politiker och tjänstemän från Adlonlänen. Styrelsen sammanträder två gånger per år och har tagit del av rapportering från MIG-projektet.