"Sex i skolan" - stödmaterial till sex- och samlevnadsundervisningen

Under hösten har skolmaterialet "Sex i skolan" skickats ut till landets alla skolrektorer. Materialet ger tips och idéer till hur de nya kursplanerna kan omsättas till praktisk undervisning i sex och samlevnad för respektive ämnesområde. Du hittar materialet i Adlons verktygslåda. Materialet är framtaget i samarbete med RFSU, Lafa, Landstinget i Östergötland, Region Skåne, Malmö Stad, Kommunförbundet Skåne och Lunds kommun.