Sex- och samlevnadsundervisning – skolpraktik och forskningsperspektiv 7,5 hp

De nya kurs- och ämnesplanerna ger lärare större möjlighet att integrera sex- och samlevnadsundervisningen i sina ämnen. Skolverket erbjuder därför en högskolekurs som stöd för undervisningen i sex och samlevnad. Kursen utgår från de nya kurs- och ämnesplanerna och omfattar 7,5 hp och ges på vid Högskolan Dalarna och Malmö Högskola våren 2013. Begränsat antal platser. Kursen via Högskolan Dalarna ges på heldistans. En av målsättningarna med kursen är att stärka det kollegiala lärandet och skolans övergripande arbete med dessa frågor. Det är rektor/förskolechef som anmäler personal från sin verksamhet. Sista anmälningsdag är måndag den 10 december. Vid frågor om kursen kontakta Tommy Eriksson, tommy.eriksson@skolverket.se Vid frågor om anmälan kontakta Elsa Mattsson, elsa.mattsson@skolverket.se

Mer information och anmälan