Resultat från World Aids Day-kampanjen 2010

Vi nås av beskedet om ett mycket positivt resultat av 2010 års World Aids day-kampanj! Utvärderingen, som gjorts med hjälp av en SIFO-panel bestående av 500 personer, visar på såväl ökad kännedom om World Aids Day, som en ökad andel som tycker att frågan är viktigt. Kampanjen har dessutom gått hem hos män i större utsträckning än tidigare år. Kortfattat resultat: • Kunskapen om WAD har ökat sen föregående år framförallt bland de som sett kampanjen samt bland män och unga. • En knapp fjärdedel påstår sig ha uppmärksammat kampanjen vilket får anses som godkänt mot bakgrund av den korta tid kampanjen gått samt valda media. • Män är positivare till årets kampanjen än vad man var till förra årets kampanj. Män tycker också i högre utsträckning än förra året att det är viktigt med en internationell aidsdag. • Budskapet verkar vara något tydligare i år. Nästan samtliga som påstår sig sett kampanjen har ocksåuppfattat ett budskap. De uppfattade budskapen är dessutom de man ville förmedla. För att läsa mer, följ länken nedan!

Utvärdering World Aids Day