Adlons projekt

I vänsterspalten finner du de projekt som Adlon driver just nu. Under 2017 arbetar Adlon med två pågående projekt.
Båda projekten finansieras med det statsbidrag som Folkhälsomyndigheten fördelar för att förebygga hiv/STI.

Du kan klicka på respektive projekt och få en beskrivning om vad projektet syftar till. 

Under fliken "Tidigare projekt" finner du de projekt som Adlon tidigare drivit och tagit fram material till.