Översatta kallelser 

Adlongruppens kallelse till hälsoundersökning och översättningar kan användas fritt av andra landsting. Kallelsen har översatts till arabiska, dari, engelska, romani, ryska, spanska, somaliska, thai och tigrinja. När en person kallas till hälsoundersökning skickas kallelsen på svenska tillsammans med den översatta kallelsen. Kallelsen finns i fyra olika versioner beroende på vem som genomför hälsoundersökningen och om landstinget bekostar resa till hälsoundersökning.

Arabiska (och svenska) - erbjudande om hälsoundersökning som utförs av sjuksköterska

Arabiska (och svenska) – erbjudande om hälsoundersökning som utförs av sjuksköterska och där kallelsen kan användas som färdbiljett

Arabiska (och svenska) - erbjudande om hälsoundersökning som utförs av läkare

Arabiska (och svenska) - erbjudande om hälsoundersökning som utförs av läkare och där kallelsen kan användas som färdbiljett

Engelska (och svenska) - erbjudande om hälsoundersökning som utförs av sjuksköterska

Engelska (och svenska) – erbjudande hälsoundersökning som utförs av sjuksköterska och där kallelsen kan användas som färdbiljett

Engelska (och svenska) - erbjudande om hälsoundersökning som utförs av läkare

Engelska (och svenska) - erbjudande om hälsoundersökning som utförs av läkare och där kallelsen kan användas som färdbiljett

Ryska (och svenska) - erbjudande om hälsoundersökning som utförs av sjuksköterska

Ryska (och svenska) – erbjudande hälsoundersökning som utförs av sjuksköterska och där kallelsen kan användas som färdbiljett

Ryska (och svenska) - erbjudande om hälsoundersökning som utförs av läkare

Ryska (och svenska) - erbjudande om hälsoundersökning som utförs av läkare och där kallelsen kan användas som färdbiljett

Spanska (och svenska) - erbjudande om hälsoundersökning som utförs av sjuksköterska

Spanska (och svenska) – erbjudande hälsoundersökning som utförs av sjuksköterska och där kallelsen kan användas som färdbiljett 

Spanska (och svenska) - erbjudande om hälsoundersökning som utförs av läkare

Spanska (och svenska) - erbjudande om hälsoundersökning som utförs av läkare och där kallelsen kan användas som färdbiljett

Tigrinja (och svenska) - erbjudande om hälsoundersökning som utförs av sjuksköterska

Tigrinja (och svenska) – erbjudande hälsoundersökning som utförs av sjuksköterska och där kallelsen kan användas som färdbiljett  

Tigrinja (och svenska) - erbjudande om hälsoundersökning som utförs av läkare

Tigrinja (och svenska) - erbjudande om hälsoundersökning som utförs av läkare och där kallelsen kan användas som färdbiljett