Adlongruppen

Adlongruppen är en bred sammansatt grupp med medlemmar från tre landsting och fem regioner:

•  Camilla Falk, Region Halland 
•  Karolin Olstam, Region Östergötland  
•  Sari Asa Nikolaisen, Region Östergötland
•  Mia Norlin, Region Örebro läns
•  Ann-Christine Sjölund, Landstinget i Kalmar län
•  Agnes Lindeberg, Landstinget Blekinge  
•  Angelica Arvidsson och Therese Råberg,
Region Kronoberg  
•  Charlotte Jerkelund, Region Jönköpings län 
•  Caroline Lundh, Landstinget Sörmland 
•  Elin Ståhl, Samordnare för Adlon

Samtliga medlemmar har rollen som strategiska samordnare för hiv/STI-prevention på region/länsnivå och arbetar på Samhällsmedicinska enheter, folkhälsoenheter eller Smittskyddsenhet inom respektive region/landsting. 

Vi utbildar och kompetensutvecklar viktiga målgrupper som till exempel personal inom skola, fritid och på ungdomsmottagningar. 

Vi arbetar även med att ta fram strategiska planer för hiv/STI prevention samt med kunskapsinsatser till befolkningen i våra olika län och regioner.

En styrelse finns kopplad till Adlongruppen, som består av politiker och tjänstemän från respektive medlemslän. Styrelsen sammanträder två gånger per år.