Ny utbildning om unga, sex & internet

Hur vanligt är det att ungdomar råkar illa ut på nätet? Hur ser de på sitt eget och andras nät-beteende? Vad betyder nätet som arena för sexuella kontakter? Ungdomsstyrelsen ska på regeringens uppdrag förebygga att ungdomar blir sexuellt utnyttjade via IT-relaterade kontakter. De har genomfört den hittills mest omfattande undersökningen kring ungdomars erfarenhet av och inställning till nätet som sexuell möteplats. I fjol samlade Ungdomsstyrelsen landets främsta experter på detta område och utformade en unik utbildning. I år går tre nya kurser av stapeln i Stockholm, Sundsvall och Jönköping. Kurserna vänder sig till dig som i ditt arbete möter ungdomar, behöver mer kunskap och har en samordnade eller utvecklande roll inom skola, socialtjänst eller fritidsverksamhet. Kurserna genomförs under totalt nio dagar med början i maj och avslutning i november. Samarbete finns med Umeå universitet, om du vill kan du därför examinera 7,5 högskolepoäng. För mer information och anmälan, följ länken nedan.

Information och anmälan