Ny rapport från SMI - Migration, sexuell hälsa och prevention

SMI har tagit fram en ny rapport. Migration, sexuell hälsa och prevention - Två kunskapsöversikter med fokus på risktagande och riskutsatthet i samband med migration

Läs rapporten här: