När alla barn är välkomna-nordisk konferens

Konferens 25–26 november 2010 i Stockholm - "När alla barn är välkomna" Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet har fått regeringens uppdrag att planera och genomföra en nordisk konferens om det förebyggande arbetet med oönskade graviditeter. Konferensen ska leda till förslag på åtgärder. Konferensen vänder sig till experter på hälso- och sjukvårdsområdet. Det vill säga representanter från olika departement och myndigheter, huvudmän, chefer och ansvariga inom hälso- och sjukvård på olika nivåer. Konferensen vänder sig även till forskare samt frivilligorganisationer. Konferensen kommer att genomföras 25-26 november på City Conference Centre Norra Latin i Stockholm. En utförligare inbjudan till konferensen med länk till anmälan och preliminärt program kommer att finnas på Socialstyrelsens hemsida ca 20 september.