Adlongruppens migrationsprojekt (MIG-projektet)

Adlongruppens projekt ”Förbättrade hälsoundersökningar för migranter” (MIG-projektet) har verkat för bättre genomförandegrad och kvalitet/innehåll i hälsoundersökningar för nyanlända migranter. Projektet har finansierats genom statsanslag från Folkhälsomyndigheten (tidigare Smittskyddsinstitutet).

Hälsoundersökningen utgör en första möjlighet att uppmärksamma ohälsa och behov av vård hos nyanlända migranter. Hälsoundersökningen rymmer ett individuellt samtal om hälsotillstånd och vaccinationsstatus, information om svensk hälso- och sjukvård, samt provtagning och kroppsundersökning utifrån behov.
Socialstyrelsens webbaserade vägledning ger ytterligare information om hälsoundersökningen: http://www.socialstyrelsen.se/vardochomsorgforasylsokandemedflera/halsoundersokning

MIG-projektet har uppnått följande resultat:

•  Ny kallelse till hälsoundersökning översatt till nio språk
•  Kostnadsanalys av resa till hälsoundersökning
•  Guide för berörd vårdpersonal om innehåll och kvalitet i hälsoundersökningen
•  Kompetensutveckling genom utbildningar och nätverksaktiviteter på länsnivå
•  Webbinarieserie för vårdpersonal som genomför hälsoundersökningar

Projektet har haft en styr- och beredningsgrupp med representanter från deltagande landsting. Ansvarig projektledare har varit Annelie Rostedt (augusti 2013 – juni 2014), Elin Larsson (juni 2012 - maj 2013) och Weronika Nilsson (2011). Anders Ehinger, Region Östergötland, har varit ansvarig inom Adlongruppen.

Mer information om projektet:

•  Infoblad Adlongruppens migrationsprojekt
•  Slutrapport

Frågor riktas till:
Elin Ståhl Johansson, samordnare Adlongruppen, elin@adlongruppen.se