Metodstöd för samtalsledare

Nu publicerar Smittskyddsinstitutet, i samverkan med Statens folkhälsoinstitut, ett webbaserat metodstöd för samtalsledare som arbetar med ungdomar och unga vuxna i åldern 15-29 år. Metodstödet syftar till vidareutveckling och kvalitetssäkring inom arbetsområdet sexuell hälsa och hiv/STI-prevention. Läs mer, se filmer och ladda ner samtalsguiden på www.hivportalen.se/mi