Metoder/handledning

Default content

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Etiam vel ligula non arcu lobortis venenatis. Donec sollicitudin ante quis magna adipiscing venenatis. Maecenas id ante dignissim, fringilla nisi sagittis, facilisis magna. Phasellus faucibus orci eu ligula accumsan, a ornare lorem convallis.

Sexuell praktik

Sex- och samlevnadsundervisning i gymnasieskolan (Skolverket)

Sex- och samlevnadsundervisning år 7-9 (Skolverket)

Sex- och samlevnadsundervisningens tre delar i vardagen (Skolverket)

Sex i skolan - ett stödmaterial (RFSU med flera)

På tal om 6 - Utbildningsmaterial med ett normkritiskt perspektiv på sexualitet och identitet, uppdelat på ämnesområden och årskurs (nätverket SIP) 

Metodhandböcker för sex- och samlevnads undervisning (Lafa, Stockholms läns landsting, OBS! beställnings material)

Metoder i sexualundervisningen (RFSU)

Pinigt - samtalshandledning till filmerna (Västerbottens läns landsting)

Nio lektionsförslag i sex och samlevnad (UR)

Sexualkunskap - handbok för lärare (RFSU, OBS! beställnings material)

Sexualundervisning på lättare svenska (RFSU)

RFSU-boxen - innehåller preventivmedel, skrifter och broschyrer (RFSU, OBS! beställnings material)

Lärarhandledning till filmen ”Sex på kartan” (RFSU)

Reslust - webbspel om säkrare sex på utlandsresa (GR Utbildning, Pedagogiskt centrum, KSH Västra Götaland)

Lärarhandledning till webbspelet Reslust

Media

Allt är möjligt - en handbok i mediekritik (Allt är möjligt)

Samtala om pornografi i skolan (RFSU)

Ungar och medier 2015 - lärarhandledning (Statens medieråd)

Surfa säkert (ECPAT)

Mediasmart – årskurs 4-6 (Mediasmart)

Mediasmart – årskurs 7-9 (Mediasmart)

Mediasmart - gymnasiet (Mediasmart)

Sex i skolan - ett stödmaterial (RFSU med flera)

På tal om 6 - Utbildningsmaterial med ett normkritiskt perspektiv på sexualitet och identitet, uppdelat på ämnesområden och årskurs (nätverket SIP) 

Par byter kläder med varandra (användbara bilder för diskussion om normer) (Bored panda)

Bechdeltestet - genustest för filmer och andra media

No hate (Statens medieråd)

Abort

Sex i skolan - ett stödmaterial (RFSU med flera)

På tal om 6 - Utbildningsmaterial med ett normkritiskt perspektiv på sexualitet och identitet, uppdelat på ämnesområden och årskurs (nätverket SIP)

Hbtq och normer

Bryt – ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet (RFSL ungdom)

Sex i skolan - ett stödmaterial (RFSU med flera)

På tal om 6 - Utbildningsmaterial med ett normkritiskt perspektiv på sexualitet och identitet, uppdelat på ämnesområden och årskurs (nätverket SIP) 

Normutmanande arbetssätt  (Lås upp)

Upptäck normer (Lås upp)

Normer vs. Rättigheter (Lås upp)

Normer, sex och relationer (Lås upp)

Jag visste när jag var tio (RFSU)

Nio lektionsförslag i sex och samlevnad (UR)

Sexualundervisning på lättare svenska (RFSU)

Par byter kläder med varandra (användbara bilder för diskussion om normer) (Bored panda)

Bechdeltestet - genustest för filmer och andra media

Kärlek/relationer

Metodhandböcker för sex- och samlevnads undervisning (Lafa, Stockholms läns landsting, OBS! beställnings material)

Metoder i sexualundervisningen (RFSU)

Sexualkunskap - handbok för lärare (RFSU, OBS! beställningsmaterial)

Sexualundervisning på lättare svenska (RFSU)

Schysst på nätet (Friends)

Nio lektionsförslag i sex och samlevnad (UR)

Lärarhandledning till filmen ”Sex på kartan” (RFSU)

Sex- och samlevnadsundervisning i gymnasieskolan (Skolverket)

Sex- och samlevnadsundervisning år 7-9 (Skolverket)

Sex i skolan - ett stödmaterial (RFSU med flera)

På tal om 6 - Utbildningsmaterial med ett normkritiskt perspektiv på sexualitet och identitet, uppdelat på ämnesområden och årskurs (nätverket SIP)

Reslust - webbspel om säkrare sex på utlandsresa (GR Utbildning, Pedagogiskt centrum, KSH Västra Götaland)

Lärarhandledning till webbspelet Reslust

Risktagande

Sex i skolan - ett stödmaterial (RFSU med flera)

Utbildningsmaterial "Sex mot ersättning" (Socialstyrelsen)

"Sex mot ersättning" (Socialstyrelsen)

Hiv/STI

Sexualundervisning på lättare svenska (RFSU)

RFSU-boxen - innehåller preventivmedel, skrifter och broschyrer (RFSU, OBS! beställnings material)

Sex i skolan - ett stödmaterial (RFSU med flera)

På tal om 6 - Utbildningsmaterial med ett normkritiskt perspektiv på sexualitet och identitet, uppdelat på ämnesområden och årskurs (nätverket SIP) 

Diskussionsunderlag till filmerna "Vi borde veta bättre" (Adlon)

Ett utbildningsmaterial om FN:s milleniemål nummer 6 (Musikhjälpen)

Genus/jämställdhet

Jämställdhetspusslet (jamstallt.se)

Genusanalys av böcker (jamstallt.se)

Materialanalys (jamstallt.se)

Bildanalys (jamstallt.se)

Vad är jämställdhet (jamstallt.se)

Normer och normutmanande arbetssätt (Lås upp)

Upptäck normer (Lås upp)

Normer vs. rättigheter (Lås upp)

Normer, sex och relationer (Lås upp)

Machofabriken – filmer och övningar för att arbete med jämställdhet (machofabriken.se, OBS! beställningsmaterial)

Sexualundervisning på lättare svenska (RFSU)

Sex i skolan - ett stödmaterial (RFSU med flera)

På tal om 6 - Utbildningsmaterial med ett normkritiskt perspektiv på sexualitet och identitet, uppdelat på ämnesområden och årskurs (nätverket SIP) 

Bechdeltestet - genustest för filmer och andra media

Kultur och migration

Sexualundervisning på lättare svenska (RFSU)

Sex i skolan - ett stödmaterial (RFSU med flera)

Flickors rättigheter (Plan)

Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld, två fallstudier (BRÅ)

Workshops om mänskliga rättigheter (Levande historia)

Kvinnlig könsstympning – Ett utbildningsmaterial för skola (Socialstyrelsen)

På tal om 6 - Utbildningsmaterial med ett normkritiskt perspektiv på sexualitet och identitet, uppdelat på ämnesområden och årskurs (nätverket SIP) 

Möten om hälsa - vägledning för hälsoundersökningar av migranter (Folkhälsomyndigheten)

Kvinnlig könsstympning - handbok för regional samverkan i Värmland (Länsstyrelsen i Värmland)

Kroppen

Sexualkunskap - handbok för lärare (RFSU, OBS! beställnings material)

Lärarhandledning till filmen ”Sex på kartan” (RFSU)

Slidkransen - frågor, svar och myter om mödom och oskuld (RFSU)

Sex- och samlevnadsundervisning i gymnasieskolan (Skolverket)

Sex- och samlevnadsundervisning år 7-9 (Skolverket)

Sexualundervisning på lättare svenska (RFSU)

Sex i skolan - ett stödmaterial (RFSU med flera)

På tal om 6 - Utbildningsmaterial med ett normkritiskt perspektiv på sexualitet och identitet, uppdelat på ämnesområden och årskurs (nätverket SIP) 

Kvinnlig könsstympning – Ett utbildningsmaterial för skola (Socialstyrelsen)

Preventivmedel

Kondomhandboken (Region Skåne)

RFSU-boxen - innehåller preventivmedel, skrifter och broschyrer (RFSU, OBS! beställnings material)

Sex- och samlevnadsundervisning i gymnasieskolan (Skolverket)

Sex- och samlevnadsundervisning år 7-9 (Skolverket)

Sexualundervisning på lättare svenska (RFSU)

Sex i skolan - ett stödmaterial (RFSU)

På tal om 6 - Utbildningsmaterial med ett normkritiskt perspektiv på sexualitet och identitet, uppdelat på ämnesområden och årskurs (nätverket SIP)

Sexuellt våld

Men fråga mig bara (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor)

Att arbeta med sexuella trakasserier i skolan (RFSU)

Metodmaterial om våld och sexualiserat våld (jamstallt.se)

Var går gränsen? Handledning för temaarbeten om integritet, sexuella trakasserier och sexualbrott (BRÅ)

Tjejjouren (tjejjouren.se)

En lektion om sexualbrott (BRÅ)

Våld i nära relationer, två fallstudier (BRÅ)

Kvinnlig könsstympning – Ett utbildningsmaterial för skola (Socialstyrelsen)

På tal om 6 - Utbildningsmaterial med ett normkritiskt perspektiv på sexualitet och identitet, uppdelat på ämnesområden och årskurs (nätverket SIP)

Kvinnlig könsstympning - handbok för regional samverkan i Värmland (Länsstyrelsen i Värmland)

Sortera på media