Kostnadsanalys av resa till hälsoundersökningen 

Kostnaden för resa till vårdcentral kan påverka om en person har möjlighet att komma till hälsoundersökning. Vissa landsting bekostar därför resa till hälsoundersökning. På uppdrag av MIG-projektet har hälsoekonom Kristian Neovius vid Karolinska Institutet utarbetat en excelmodell som kan användas som ett verktyg för landstingens egna analyser av kostnader för att bekosta resa till hälsoundersökning jämfört med de kostnader som uppstår när personer uteblir från hälsoundersökning. En instruktionsfilm samt en manual förklarar hur excelmodellen används. 

- Excelmodell för kostnadsanalys

- Instruktionsfilm till excelmodell för kostnadsanalys

- Manual till excelmodell för kostnadsanalys