Styrelsemedlemmar

Landstinget Sörmland

Anna Wåhlström, Landstingsråd
anna.wahlstrom@dll.se

Susann Ericsson, Folkhälsoplanerare
susann.ericsson@dll.se

Region Östergötland

Rebecca Hägg, Regionråd
rebecca.hagg@regionostergotland.se

Gunvor Rundqvist, Hälso- och sjukvårdsstrateg gunvor.rundqvist@regionostergotland.se 

Fredrik Sjöstrand, Oppostitionsråd, ersättare fredrik.sjostrand@regionostergotland.se

Region Halland

Ann-Sofi Isaksson, avdelningschef Avdelningen för kunskapsstyrning
ann-sofi.isaksson@regionhalland.se

Region Örebro län

Karin Sundin, Regionråd karin.sundin@regionorebrolan.se

Anna Jakobsson, hållbarhetshef
anna.jakobsson@regionorebrolan.se

Mbuche Lameck, ersättare malameck@hotmail.com

Region Jönköpings län

Helena Stålhammar, Regionråd
Helena.stalhammar@rjl.se 

Jesper Ekberg, Folkhälsochef jesper.ekberg@rjl.se 

Marcus Eskdahl, ersättare marcus.eskdahl@rjl.se

Landstinget Blekinge

Rosmarie Nilsson, Förvaltningschef, Primärvårdsförvaltningen
rosmarie.nilsson@ltblekinge.se

Region Kronoberg

Charlotta Svanberg, Regionråd, ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden 
charlotta.svanberg@kronoberg.se

Eva Pettersson Lindberg, Stabschef Hälso- och sjukvårdsledningen 
eva.pettersson-lindberg@kronoberg.se 

Roland Gustbée, ersättare roland.gustbee@kronoberg.se

Landstinget i Kalmar län

Lena Segerberg, Landstingsråd
lena.segerberg@ltkalmar.se 

Karl Landergren, Chef för planeringsenheten karl.landergren@ltkalmar.se

Malin Sjölander, landstingsråd, ersättare
malin.sjolander@ltkalmar.se