Kontaktpersoner

Hiv/STI-samordnare

Samordnare Adlon

Elin Ståhl

Samordnare Adlon, arbetar 30%

Telefon 0707-567 184

elin@adlongruppen.se

Landstinget Blekinge

Agnes Lindeberg 
Karlskrona  ungdomsmottagning  Stortorget 12-14  371 34 Karlskrona

Telefon 0455-73 54 15  Mobil 0734-47 14 30

Landstinget i Kalmar län

Ann-Christine Sjölund
Smittskyddsenheten
Hus 17, plan 2
Länssjukhuset
391 85 Kalmar 

Telefon 0480-38494

Region Örebro län

Mia Norlin 
Regionkansliet         Region Örebro län 
Box 1613 
701 16 Örebro 

Telefon 019-602 70 57


Region Östergötland

Karolin Olstam
Centrum för verksamhets-stöd och utveckling
Gasverksgränd 2
581 85 Linköping

Telefon 010-103 7132
Mobil 070-383 71 32

Sari Asa Nikolaisen
Centrum för verksamhets-stöd och utveckling
Gasverksgränd 2
581 85 Linköping

Telefon 010-103 03 85

Region Halland

Camilla Falk
Avdelningen för kunskapsstyrning            Region Halland             Box 517                       
301 80 Halmstad

Mobil 0721-71 55 50

Region Kronoberg

Angelica Arvidsson
Therese Råberg
Folkhälsa och social utveckling  
Region Kronoberg  Regionhuset
Nygatan 20
35231 Växjö

Landstinget Sörmland

Caroline Lundh
Smittskydd/Vårdhygien  Mälarsjukhuset             631 88 Eskilstuna

Telefon: 076-723 47 80

Region Jönköpings län

Charlotte Jerkelund
Folkhälsosektionen
Regionhuset
Husargatan 4
551 11 Jönköping

Mobil 0702-11 31 97