”Kondomen på” – utlandsresenärer

Anna Qvarnström är legitimerad barnmorska med magisterexamen i vårdvetenskap och har precis avslutat en grundkurs i sexologi och samlevnad. Anna arbetar i ett samverkansprojekt mellan Linnéuniversitetet och Adlon, som syftar till att identifiera vilka preventiva insatser mot HIV/STI unga vuxna (20-29 år) har mött inför sin utlandsresa. Ungdomar/unga vuxna och utlandsresenärer är av SMI identifierade riskgrupper för HIV/STI och ska ges särskilt fokus inom det preventiva arbetet. Syftet med projektet är att se vilka preventiva insatser som är önskade, vilka som är effektiva och möjligen vilka som inte är det. Med hjälp av den kunskapen är förhoppningen att kunna bidra till bättre anpassad information/intervention till dessa grupper i framtiden. E-mail: Anna.qvarnstrom82@gmail.com 0702-400325