Nationella informationsinsatser


Hiv idag är inte som igår

Den 2 november 2015 lanserade Folkhälsomyndigheten informationsinsatsen "Hiv idag är inte som igår". Syftet med insatsen är att öka kunskapen om hiv i samhället, framförallt den relativt nya kunskap som finns om hur medicinerna minimerar smittsamheten. Läs mer om hiv och informationsinsatsen på: www.hividag.se


Klamydiamåndagen 

LAFA (Landstinget förebygger aids, Stockholms läns landsting) driver satsningen Klamydiamåndagen på uppdrag av Folkhälsomyndigheten. Syftet är att uppmärksamma ungdomar och unga vuxna på att testa sig för klamydia efter sommaren.


World Aids Day (WAD) 

World aids day (världsaidsdagen) infaller den 1 december varje år och syftet är att uppmärksamma hiv och motverka fördomar och diskriminering kring personer som lever med hiv och deras anhöriga.


Color of Love (CoL) 

Colour of love är en sommarkampanj för säkrare sex som bedrivs av RFSL ungdom, RFSL och RFSU. Utbildade Colour of Love-informatörer finns ute på olika festivaler och evenemang i Sverige. I Adlonregionen fanns Color of Love på plats under Bråvallafestivalen under 2016.


Dansa i neon 

Dansa i neon är en satsning från Folkhälsomyndigheten för att nå unga och unga vuxna för att öka kondomanvändningen. Dansa i neon består av åtta minidokumentärer där vi får följa åtta unga individer som samtalar om kondom. Huvudbudskapet är att "kondom är frihet".  

Filmerna finns tillgängliga på hemsidan www.dansaineon.se