Innovation Camp med lyckat resultat!

Den gångna helgen samlades 35 personer mellan 18-35 år på Valla Folkhögskola i Linköping för att hitta nya lösningar för att stoppa könssjukdomarna. Hårt arbete under 24 timmar resulterade i kreativa lösningar men också ökad kunskap och knytandet av nya kontakter för deltagarna själva! Startskottet gick lördag lunch då sju grupper presenterades och uppdrag delades ut. Grupperna presenterades, vilka hade satts samman utifrån deltagarnas bakgrund, utbildning och annan kompetens, och uppdragen mottogs under stor spänning. Därefter drog 24-timmars-racet med måltider, research, brainstorming och undersökande igång! Uppdragen var öppna för att inte styra in grupperna på någon specifik lösning och berörde ämnen som klamydia, klamydiatestning, kondomanvändning, hiv och utlandsresenärer. Till sin hjälp hade grupperna ”experter”, bland annat från RFSU, RFSL och Smittskyddsinstitutet, samt Olle Waller, som även höll en show under kvällen. 24 timmar senare, något tröttare, men fortfarande med humöret på topp, presenterade grupperna sina lösningar inför sina medtävlande och en jury bestående av representanter från Adlongruppen. Samtliga grupper hade gjort ett fantastiskt jobb samtidigt som de tagit hänsyn till uppställda kriterier som bland annat berörde nytänk, mångfald och tillämpbarhet. Efter röstning av deltagarna och överläggande i juryn kunde två vinnare äntligen koras: Folkets pris: gick till den grupp som vill få fler unga män att testa sig mot klamydia genom att skicka riktade brev till målgruppen. Gruppen får dela på 10 000 kronor. Juryns pris: gick till den grupp som vill öka användningen av kondomer med filmen ”Våga fråga!” Filmens budskap är att 9 av 10 svarar ja på frågan ”Vi använder väl kondom?” Adlongruppen tackar deltagare och experter för en fantastisk helg med resultat som vi kommer att ha användning av under lång tid framöver! På bilden ses det vinnande laget av juryns pris; från vänster: Torsten Freyhall, Anna Hulander, Jessica Olsson, Sofia Svensson och Isabell Petersson. Se även hemsidan för filmer, foton och intervjuer från Innovation Camp

Innovation Camp