Hbtq-diplomering

Adlon erbjuder ett utbildningsprogram för grundläggande hbtq-kompetens för att förbättra bemötandet av och arbetsmiljön för hbtq-personer. Hbtq-personer löper större risk att drabbas av olika former av ohälsa än den övriga befolkningen. Hur personal bemöter sina besökare är avgörande för hur bra vården blir. Hbtq-personer har ofta dåliga erfarenheter av heteronormativt bemötande från vårdpersonal, vilket gör att många undviker att söka sjukvård. Konceptet är utvecklat av Västra Götalandsregionen. 

Målgrupp: 

Utbildningen vänder sig främst till verksamheter inom hälso- och sjukvården, elevhälsa/studenthälsa eller motsvarande. Optimalt antal deltagare är 12-20 personer.

Upplägg: 

Processen innehåller två utbildningstillfällen med 4-6 veckors mellanrum, däremellan utför verksamheten eget utvecklingsarbete. Efter 6-12 månader genomförs en uppföljning. 

För att verksamheten ska kunna diplomeras krävs att minst 95 % av personalen närvarar vid alla utbildningstillfällen.

Kostnad: 

Kostnaden för hbtq-diplomeringen uppgår till 25 800:- för koncept A och 15 800:- för koncept B (exkl. moms) 

För frågor och anmälan kontakta: Linda Windahl, 0470-58 30 80, kurs@kronoberg.se