Guide om innehåll och kvalitet i hälsoundersökningen

Hälsoundersökningen rymmer ett individuellt samtal om hälsotillstånd och vaccinationsstatus, information om svensk hälso- och sjukvård och tandvård samt provtagning och kroppsundersökning utifrån behov.

Med utgångspunkt i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökning av asylsökande m.fl. (SOSFS 2011:11 samt ändring 2013:25) har MIG-projektet utarbetat en guide som stöd för vårdpersonal som genomför hälsoundersökningar. Guiden lyfter fram förutsättningar för en god hälsoundersökning samt ger enkel bakgrundsinformation om centrala delar i hälsoundersökningen. Dokumentet fokuserar på hälsoundersökning av vuxna och ger råd och perspektiv på det individuella samtalet. Förhoppningen är att guiden kan bidra till ökad samsyn om innehåll och kvalitet i hälsoundersökningen.

Innehåll och kvalitet i hälsoundersökningar för nyanlända migranter – en guide för berörd vårdpersonal