Fortbildning för personal som arbetar med personer med kognitiva funktionsnedsättningar

Adlongruppen genomförde under maj två fortbildningsdagar i Nyköping och Nässjö för personal som möter personer med kognitiva funktionsnedsättningar i sitt dagliga arbete. Temat var kognitiva funktionsnedsättningar och sexualitet. Sammanlagt deltog 130 personer. Pedagog Mikael Detlefsen inledde dagarna inspirerande och deltagarna fick redan från början praktisera metoder och praktiska övningar, vilka man som deltagare sedan kan använda i olika sammanhang i sitt arbete. Mikael varvade övningar med kunskaper inom ämnesområdet: ”Sexualitet är en integrerad del av varje människas personlighet. Det är ett grundbehov och en aspekt i att vara mänsklig som inte kan särskiljas från andra livsaspekter." "Sexualiteten […] finns i energin som driver oss att söka kärlek, kontakt, värme och närhet; den uttrycks i vårt sätt att känna och väcka känslor samt hur vi berör vid andra och själva tar emot beröring." "Sexualiteten påverkar tankar, handlingar och påverkar därigenom vår psykiska och fysiska hälsa.” (Who:s definition sexualitet 1986) Olof Risberg, psykolog/psykoterapeut från Rädda barnen väckte deltagarnas intresse med rubriken: ”Vem vill vara ihop med mig då?” – om utvecklingstörning, sexualitet och övergrepp. Föreläsaren tog upp områden som: Vad innebär det att vara utvecklingsstörd? Vad är ett övergrepp och vad kan ett övergrepp innebära. Vem kan man lita på? Olof Risberg levandegjorde sin föreläsning med exempel från sina erfarenheter av att jobba med ungdomar i denna målgrupp. Som deltagare fick man reflektera över vad det innebär att vara utvecklingsstörd. Att man som utvecklingsstörd vill vara som alla andra och påverkas av omgivningen och olika normer samt att man också vill ha relationer och ett sexualliv som alla andra. Gunvor Larsson Abbas, psykolog och Fil.dr. i handikappsvetenskap, medverkade under rubriken: Funktionsnedsättning och sexualitet. Hon medvetandegjorde vikten av att förstå att varje individ är unik och att varje bemötande därmed också blir unikt. Föreläsaren tog upp bemötandet och gav exempel på sexualrelaterade svårigheter för olika diagnoser. En professionell hållning innebär att ha kunskap, känslighet och respekt för individens gränser samt en medvetenhet om egna gränser och fördomar. Föreläsaren poängterade vikten av att hitta balans: ”våga fråga” men inte fråga om sådant som inte är relevant samt att bli medveten om sina fördomar. Föreläsningen avslutades genom att belysa att varje individ är unik och förtjänar att bli bemött med respekt. Ingegerd Kjellberg från Ungdomsmottagningen avslutade dagen i Nyköping och Mikael Detlefsen i Nässjö med en sammanfattning samt delgav deltagarna kunskaper om STI, prevention och funktionsnedsättningar.