Föreningar

I samarbete med Adlongruppen arbetar ett antal olika P6-föreningar runt om i regionen och i Lund. P6 grundades för cirka 20 år sedan vid Lunds universitet och har sedan dess spridit sig till fler universitet och högskolor runt om i landet. 

Föreningarna består till största del av ideellt arbetande studenter där grundtanken är att ”lika lär lika”, peer education. Syftet med P6:s arbete är att främja den sexuella hälsan bland studenter i Sverige. Huvudmålet är att sprida kunskap om kärlek, sex och att öka kondomanvändandet bland studenter så att spridningen av olika könssjukdomar, framförallt klamydia, begränsas i Sverige. 

P6:s medlemmar har alla genomgått en rad olika utbildningar, framförallt en grundutbildning som ger grundläggande kunskaper om HIV/AIDS och STI. P6 har i de flesta länen ett tätt samarbete med studenthälsor, STD-mottagningar och barnmorskemottagningar vilka tillsammans arbetar aktivt för att öka antalet STD-test. Förhoppningen är att P6:s arbete även ska sprida sig till andra länder och vissa föreningar har därför ett samarbete med bland annat Uganda och Ryssland. 

För att sprida information anordnar P6-föreningarna olika aktiviteter och temadagar för studenter där gratis kondomer alltid delas ut. Bland annat uppmärksammas varje år World Aids Day (WAD), Alla Hjärtans Dag och på vissa håll även klamydiadagen. Varje år anordnas i samarbete med Adlongruppen olika sammankomster för P6-föreningarna, där ett ökat och bättre samarbete länen emellan möjliggörs.