Filmer om hiv och bemötande

Vi borde veta bättre – fyra filmer om hiv 

Adlon har producerat fyra filmer om hiv och bemötande. Filmerna vänder sig till dig som arbetar inom vård, skola och omsorg. Ett par av filmerna har även allmänheten som målgrupp och skulle exempelivs kunna visas i ett klassrum.

Många som lever med hiv vågar inte berätta om sin sjukdom på grund av det stigma som finns i samhället. Stigmat kring hiv är något som Adlongruppen hoppas kunna påverka med hjälp av dessa filmer och därigenom underlätta livet för de personer som lever med hiv.

Utbildningsmaterialet består av fyra fristående filmer och ett diskussionsmaterial. Diskussionsmaterialet kan användas i grupparbeten eller på en arbetsplatsträff. Varje film är fristående, men de kan också ses flera i rad under exempelvis en temadag. Beräknad tidsåtgång är en och en halv timme för att se samtliga filmer, läsa igenom materialet och föra en diskussion i arbetsgruppen.

Syftet med filmerna är att: 

- ge kunskap om hiv
- påverka bemötandet av hivpositiva i vård -och omsorg
- påverka omgivningen så att fler ska kunna leva öppet med hiv

Diskussionsmaterialet

Till filmerna: Vi borde veta bättre

Film 1 med Andreas Lundstedt, artist:

Speltid: 9 minuter 
I filmen berättar Andreas Lundstedt om sitt liv som hivpositiv, omgivningens fördomar och vad man kan göra för att minska stigmat av hivpositiva.

Film 2 med Anna-Mia Ekström, infektionsläkare:

Speltid: 7 minuter
Anna-Mia berättar om hur hiv smittar och hur det inte smittar, hur medicinerna fungerar och var man kan testa sig för hiv.

Film 3 med Fahrad Kaghani, kognitiv beteendeterapeut:

Speltid: 7 minuter
Fahrad arbetar med hivpositiva som kommer från en annan kultur.

Film 4 med Björn Malmquist, kognitiv beteendeterapeut:

Speltid: 6 minuter
Björn berättar om våra känslor och reaktioner och hur vi kan hantera vår rädsla.