Dubbelt Skydd

Bakgrund

Våra europeiska grannar holländarna är kända för att vid heterosexuellt sex använda sig av "Double Dutch", alltså att skydda sig dubbelt upp med både kondom och annat graviditetsskydd för att på så sätt vara skyddad både mot oönskad graviditet och könssjukdomar. I Sverige är det färre som använder kondom i dag än för tio år sedan. Enligt Folkhälsomyndigheten har klamydia ökat sedan 1997. Den största ökningen är bland ungdomar 15-24 år. 

Detta projekt startades utifrån ett önskemål från yrkesverksamma i ett försök att arbeta in attityden "dubbelt skydd". Projektet pågår som pilot i Region Jönköpings län. 

Övergripande mål

Projektet förväntas på sikt bidra till ökad tillämpning av "dubbelt skydd" även i andra Adlonlän och därmed minskad smittspridning (hiv/STI) och förbättra den sexuella hälsan inom målgruppen ungdomar och unga vuxna i Adlonlänen. 

Projektmål

Stärkta förutsättningar bland unga/unga vuxna att öka tillämpning av "dubbelt skydd" i Jönköpings län.

Genomförande

En pilot genomförs i Region Jönköpings län. Under 2015 har flera workshops genomförts med både personal från olika verksamheter och unga/unga vuxna, samt en utbildningsinsats. Utifrån de workshops som genomförts har olika typer av material och kampanjtexter tagits fram med hjälp av en reklambyrå. Under hösten 2016 kommer verksamheterna att börja använda materialet. Förhoppningen är att detta leder till mer strukturerade samtal om kondom och andra preventivmedel och att projektet kan implementeras i fler Adlonlän.

Implementering

Implementering 2017 i:

  • Region Kronoberg
  • Region Halland
  • Landstinget Sörmland
  • Landstinget Blekinge