Digital hbtq-utbildning

Region Östergötland har tagit fram en digital hbtq-utbildning som även Adlon får använda. Denna utbildning kan användas separat som en introduktion till området hbtq, eller som del 1 i Adlons hbtq-diplomeringsutbildning.

Kopiera länken till en Explorer-webbläsare:
E:\ADLON\Adlons projekt\Hbtq-diplomering\Digital version\Adlon html\index.html