Catch up-utbildning hbtq

Den 25 maj erbjuder Adlon en catch up- utbildning inom hbtq-diplomeringen för nyanställd personal eller personal som missat ett eller båda utbildningstillfällena. Om man skulle behöva gå catch up, men inte kan detta datum, så erbjuder Adlon ett nytt tillfälle den 8 december.

Mer information och länk till anmälan