Andrologiutbildning den 23 april

Den 23 april anordnar Adlon den första av fyra andrologiutbildningar under 2015. Den 23 april sker utbildningen i Örebro med Örebro och Sörmland som upptagningslän.