Andrologiutbildning

Adlon genomförde under 2016 andrologiutbildning. Målgruppen var främst personal vid ungdomsmottagningar och personal vid andra mottagningar som arbetar med sexuell hälsa (STI-mottagningar och SESAM). 

För närvarande finns inga ytterligare andrologiutbildningar planerade. Adlon genomför dock utbildningar utifrån efterfrågan, så ta kontakt med Adlons samordnare eller din lokala STI-samordnare om du är intresserad av att delta i andrologiutbildning.