Adlons MIG-projekt

De åtta Adlonlänen tilldelades under 2011 bidrag från Smittskyddsinstitutet för ett projekt som syftar till att förbättra förutsättningar för migranter i alla Adlon-län att få rätt stöd att tidigt fastställa sin hälsostatus samt vid behov erhålla kvalitativ vård. Projektet kommer pågå 2011-2013 och syftet är att förbättra förutsättningarna för att utföra hälsoundersökningar av god kvalitet och att öka genomförandet av hälsoundersökningar i länen. Projektledare för MIG-projektet är Elin Larsson, 072-53 14 585, elin.larsson@smi.se

Läs mer om projektet

Läs foldern om MIG-projektet