Adlon lanserar filmer om hiv - "Vi borde veta bättre"

Adlon har under året producerat fyra filmer om hiv och bemötande. Du hittar filmerna på Youtube via länken: http://www.youtube.com/watch?v=n4l1iqp_bYA Filmerna är tänkta att användas för personal inom vård och omsorg, men även att visas för elever i skolan under sex- och samlevnadsundervisningen.

Läs mer