Adlon HBT-diplomerar mottagningar under hösten

Adlon kommer att ha ett pilotprojekt under hösten där några utvalda mottagningar inom Adlonregionen HBT-diplomeras. Denna diplomering är ett koncept framtaget av Västra Götaland och påminner om den HBT-certifiering som RFSL tillhandahåller.