VERKTYGSLÅDA »

Ett urval av metoder, filmer, handledningmaterial, rapporter mm, som stöd för dig som arbetar med sexuell hälsa.

UTBILDNINGAR »

Adlongruppen arrangerar regionala utbildningsinsatser till olika målgrupper, se våra kommande utbildningar.

PROJEKT »

Information och beskrivningar av pågående projekt som
genomförs inom
Adlongruppen.

NATIONELLA INFORMATIONS-INSATSER »

Se pågående och planerade informationsinsatser och kampanjer.

Genom ett kunskapscentrum ska vi utveckla gemensamma strategier för ökad kunskap och kompetens inom sexuell hälsa, hiv och STI (sexuellt överförbara infektioner). Adlonsamarbetet omfattar tre landsting och fem regioner och vår verksamhet stöds av medel från Folkhälsomyndigheten.

Målsättningen är att öka den sexuella hälsan och minska spridningen av sexuellt överförbara infektioner i respektive län. Stora ansträngningar kommer att göras för att nå målgrupperna med olika typer av utbildnings- och informationsinsatser. Kompetensutveckling av personal från skola, vård och omsorg med mera är viktiga aktiviteter för att framgångsrikt minska spridningen av sexuellt överförbara infektioner.

Aktuellt från Adlongruppen

Catch up 11 april

Ytterligare en catch up-utbildning inom hbtq-diplomeringen kommer att hållas i vår. Denna sker den 11 april i Katrineholm. För mer information, inbjudan och anmälan klicka här: Catch up 11 april

Implementering av projekt

Vi arbetar just nu med implementeringen av "SEXIT" och "Dubbelt skydd" http://www.adlongruppen.se/Admin/Cms/Site/pagaende-projekt